Локације Прехрамбено Угоститељске школе и улице Др. Драгише Мишовића

АУТОМАТСКИ МОНИТОРНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА УЖИВО

Мапа мерења квалитета ваздуха

на подручју града Чачка

automatski monitoring
zavod_za_javno_zrravlje_cacak

Шта је животна средина ?

Животна средина јесте скуп природних и отворених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот; то су сви услови, околности и утицаји који окружују и утичу на развој једног организма или групе организама, утицаји долазе како од живе тако и од неживе природе. Животну средину чини свет природе (биљке, животиње, земљиште, ваздух и вода), који је постојао милијардама година пре човека и свет објеката, предмета и институција које је човек сам изградио користећи технику, технологију и науку да би створио окружење које одговара његовим потребама. Животна средина или човекова околина представља све оно што нас окружује, односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна активност.

Обновљиви извори енергије у Србији

Примена обновљивих извора енергије у Свету у последњих пола века непрекидно расте. Сваког дана негде у свету (највише у Европи, Северној Америци, Аустралији и на далеком Истоку) се постави нова ветрењача или соларни панел..

Србија се налази при средини лествице развоја обновљиве енергије у односу на остатак света.

Обновљива енергија: кључ нискоугљичне будућности Европе

Потенцијал града Чачка за изворима обновљиве енегије

Степен едукације грађана Чачка о значају заштите животне средине

ПАРТНЕРИ ПОРТАЛА ЕКОЛОГИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА

Здрава животна средина је заједничка одговорност !


Како заштитити
Ваше животно окружењеПотребно је предуези следеће мере:

контроле воде

смањење буке

смањење штетних испусних гасова из индустриских постојења и промета