Састанак Имплементационе јединице за пројекат „Сакупљање и прерада отпадних вода“