Идејно решење пројекта за отпадне воде очекујемо током августа ове године