У току је систематско праћење квалитета земљишта на територији Града Чачка у 2019 години