Одржан састанак имплементационе јединице за ППОВ- Града Чачка