СКГО- састанак у циљу изналажења решења у успостављању система наплате накнаде за заштиту и унапређење животне средине