Други дан сајамског наступа града Чачка на ЕКОФЕР-у