Одржан састанак имплементационе јединице за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода