Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи – “ Патрикс “ Д.О.О.