Одржана јавна расправа и презентација на студију о процени утицаја на животну средину( Аутопут Појате – Прељина, деоница Мрчајевци- Прељина)