Изјава Мирјане Ђоковић о постројењу за пречишћавање отпадних вода