Потписан уговор за замену котларница у јавним установама и домаћинствима