Отворена изложба на Градској плажи „ОДРЖИВА БУДУЋНОСТ ГРАДА-ЧАЧКА“