Стигла опрема за Пројекат за примарну сепарацију отпада