Пројекат ,,Зелени појас Чачка 2” – наставак садње на локацији ,,Градски бедем”