Отворена трансфер станица и Центар за рециклажни отпад у Чачку

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 42,7 МИЛИОНА ДИНАРА
25 марта, 2017