Чачак добија постројење за прераду отпадних вода

Обавештење о јавном увиду и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта “ Сушица“ и „Русавица“
октобар 9, 2020
Јавна презентација и расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта “ Сушица“ и “ Русавица“ на КО Лозница, територија града Чачка
октобар 30, 2020