Говор Мирјане Ђоковић у Народној скупштини Републике Србије о квалитету ваздуха

Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи – “ Патрикс “ Д.О.О.
4 фебруара, 2020
Одржана јавна расправа и презентација на студију о процени утицаја на животну средину( Аутопут Појате – Прељина, деоница Мрчајевци- Прељина)
14 фебруара, 2020