Јавна презентација и расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта “ Сушица“ и “ Русавица“ на КО Лозница, територија града Чачка

Чачак добија постројење за прераду отпадних вода
октобар 13, 2020
Мерење квалитета ваздуха – саопштење из кабинета градоначелника Чачка
децембар 23, 2020