Јавне консултације и презентација Моравски коридор

КОРИДОРИ СРБИЈЕ д.о.о. позиваjу јавност, органе и заинтересоване организације на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
23 септембра, 2020
Обавештење о јавном увиду и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта “ Сушица“ и „Русавица“
9 октобра, 2020