ПОШАЉИТЕ НАМ ПИТАЊЕ ИЛИ ФОТОГРАФИЈУПозовите нас +381 32 309 030 или нам пишите: ekologijacacak@gmail.com

     

    Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка одбрана је мултидисциплина и треба да представља трајну обавезу свих чланова друштва. Њена мултидисциплинарност проистиче из чињенице да здравље, животна средина и социјални услови представљају комплекс области и проблема који су у сталној интеракцији. Брига о животној средини је са гледишта нашег друштва приоритет од свеукупног значаја за друштво. Здрава животна средина је основ за очување људске егзистенције, здравог развоја друштва и битан фактор за ниво живота становништва.

    Циљеви заштите животне средине су: - Очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема. - Генофонда животињских и биљних врста - Плодности земљишта - Природних лепота и просторних вредности - Културне баштине и добара које је створио човек - Обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом - Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава - Спречавање опасности и ризика по животну средину

    Екологија је наука о животној средини, о борби да се помире сукобљени интереси у одређивању спољашњих услова живота, веза живих организама с њиховим природним окружењем. Екологија није само биологија она је много више од тога. Планета Земља је настала пре 4,6 милиона година, када се од гасова и космичке прашине згуснула у чврсту куглу. Земља је једина планета на којој је живот могућ. То је зато што је прекривена танким слојем ваздуха, тла и воде који се назива биосфера. Екологија је релативно млада наука. Термин екологија је изведен из грчких речи “Oikos” (дом, место становања, станиште) и “Logos” (учење, наука, реч). Екологија је наука која проучава узајамне односе међу организмима и њихову зависност од спољашњих фактора, првенствено климатских услова и тла на коме живе, начин исхране и друштвене односе, размножавање и друге сличне појаве. Целокупан простор на земљиној површини насељен живим бићима назива се биосфера.