КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА

јануар 18, 2020

Информација о квалитету површинске воде реке Западне Мораве на градском купалишту Спортски центар Младост Чачак

Преузмите https://ekologija.cacak.rs/wp-content/uploads/2020/01/Zapadna-Morava-1.pdf
мај 30, 2019

Резултати лабораторијских испитивања река Лупњаче и Западне Мораве у 2019.год.

У вези појаве загађивања река Лупњаче и Западне Мораве мастима и уљима, половином августа месеца 2018. године, Завод за јавно здравље Чачак вршио је узорковање и […]
март 8, 2019

Резултати лабораторијских испитивања река Лупњаче и Западне Мораве

У вези појаве загађивања река Лупњаче и Западне Мораве мастима и уљима, половином августа месеца 2018. године, Завод за јавно здравље Чачак вршио је узорковање и […]

Еколошки статус површинских вода до 2019. године

https://ekologija.cacak.rs/wp-content/uploads/2021/01/ekološki-status-reka-do-2019.-godine.pdf

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ЗА 2020. ГОДИНУ
Резултати контроле квалитета површинских вода за Фебруар месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Март месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Април месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Мај месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јун месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јул месец 2020.године Преузмите