мај 30, 2019

Резултати лабораторијских испитивања река Лупњаче и Западне Мораве у 2019.год.

У вези појаве загађивања река Лупњаче и Западне Мораве мастима и уљима, половином августа месеца 2018. године, Завод за јавно здравље Чачак вршио је узорковање и […]
март 8, 2019

Резултати лабораторијских испитивања река Лупњаче и Западне Мораве

У вези појаве загађивања река Лупњаче и Западне Мораве мастима и уљима, половином августа месеца 2018. године, Завод за јавно здравље Чачак вршио је узорковање и […]

Еколошки статус површинских вода до 2019. године

https://ekologija.cacak.rs/wp-content/uploads/2021/01/еколошки-статус-река-до-2019.-године.pdf

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ЗА 2020. ГОДИНУ
Резултати контроле квалитета површинских вода за Фебруар месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Март месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Април месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Мај месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јун месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јул месец 2020.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Август месец 2020. године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Септембар месец 2020. године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Октобар месец 2020. године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Новембар месец 2020. године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Децембар месец 2020. године Преузмите

 

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ЗА 2021. ГОДИНУ
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јануар месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Фебруар месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Март месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Април месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Мај месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јун месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јул месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Август месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Септембар месец 2021.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Октобар месец 2021.године Преузмите
РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ЗА 2022. ГОДИНУ
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јануар месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Фебруар месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Март месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Април месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Мај месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јун месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јул месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Август месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Септембар месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Октобар месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Новембар месец 2022.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Децембар  месец 2022.године
РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ЗА 2023. ГОДИНУ
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јануар месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Фебруар месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Март месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Април  месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Мај  месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јун месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Јул месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Август месец 2023.године Преузмите
Резултати контроле квалитета површинских вода за Септембар месец 2023.године Преузмите 
Резултати контроле квалитета површинских вода за Децембар месец 2023.године Преузмите