КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

Контрола квалитета ваздуха

На основу члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, број 36/2009 и 10/13), члана 18. Одлуке о градским управама ( „Сл. лист града Чачка“ бр.8/2008) и члана 23 тачка 13. Статута града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“ бр.3/2008), Градска управа за урбанизам града Чачка доноси програм контроле квалитета ваздуха за 2014. годину. Сагласност на Програм даје Министарство надлежно за послове заштите животне средине. У складу са законом обавеза локалне самоуправе односно,надлежног органа за послове заштите животне средине је да Извештаје о стању квалитета ваздуха, са коментаром и поређењем са прописаним вредностима, редовно ажурира преко WEB странице Града Чачка, као:
•   месечни извештај са приказаним дневним вредностима ( SO2 , NO2 ,чађ, укупна масена концентрација суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,.5,
•   месечни (укупне таложне материје),
•   годишњи извештај са обрадом података у електронској форми и као писани извештај.
Резултати мерења по месецима за мерна места „Коста Новаковић“ и „Путеви“
Резултати контроле квалитета ваздуха за Април месец 2015. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Мај месец 2015. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јун месец 2015. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јул месец 2015. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Август месец 2015. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Септембар месец 2015. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Октобар месец 2015. Преузмите
Годишњи извештај о контроли квалитета ваздуха на територији града Чачка у 2015. години Преузмите
2016.
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јануар месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Фебруар месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Март месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Април месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Мај месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јун месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јул месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Септембар месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Октобар месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Новембар месец 2016. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Децембар месец 2016. Преузмите
Годишњи извештај о контроли квалитета ваздуха на територији града Чачка у 2016. години Преузмите
Годишњи извештај о концентрацији полена на територији града Чачка у 2016. години Преузмите
Годишњи извештај о контроли буке на територији града Чачка у 2016. години Преузмите
2017.
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јануар месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Фебруар месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Март месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Април месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Мај месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јун месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јул месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Август месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Септембар месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Октобар месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Новембар месец 2017. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Децембар месец 2017. Преузмите
2018.
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јануар месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Фебруар месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Март месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Април месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Мај месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јун месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јул месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Август месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Септембар месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Октобар месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Новембар месец 2018. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Децембар месец 2018. Преузмите
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на територији града Чачка у 2018. години Преузмите
2019.
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јануар месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Фебруар месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Март месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Април месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Мај месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јун месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Јул месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за Aвгуст  месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за за Септембар месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за за Октобар месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за за Новембар месец 2019. Преузмите
Резултати контроле квалитета ваздуха за за Децембар месец 2019. Преузмите
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на територији града Чачка у 2019. години Преузмите
Извештај квалитета ваздуха на територији града Чачка( 2019. година- наративни извештај) Преузмите 

Мерење алергеног полена

2017.
Резултати о мерењу алергеног полена за Фебруар месец 2017. Преузмите
2018.
Резултати о мерењу алергеног полена за Јануар месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Фебруар месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Март месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Април месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Мај месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Јун месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Јул месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Август месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Септембар месец 2018. Преузмите
Резултати о мерењу алергеног полена за Октобар месец 2018. Преузмите
Извештај о алергеном полену за Чачак за 2018. годину. Преузмите