Обавештење о јавном увиду и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта “ Сушица“ и „Русавица“

Јавне консултације и презентација Моравски коридор
1 октобра, 2020
Чачак добија постројење за прераду отпадних вода
13 октобра, 2020