Обавештење о јавном увиду , презентацији и расправи на студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 ( Аутопут Е-761) Појате- Прељина, деоница Aдрани- Мрчајевци

Обавештење о јавном увиду , презентацији и расправи на студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 ( Аутопут Е-761) Појате- Прељина, деоница Мрчајевци -Прељина
28 јануара, 2020
Одржан састанак имплементационе јединице за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода
31 јануара, 2020