Обавештење о јавном увиду , презентацији и расправи на студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 ( Аутопут Е-761) Појате- Прељина, деоница Мрчајевци -Прељина

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
28 јануара, 2020
Обавештење о јавном увиду , презентацији и расправи на студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 ( Аутопут Е-761) Појате- Прељина, деоница Aдрани- Мрчајевци
28 јануара, 2020