Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи – “ Патрикс “ Д.О.О.

Одржан састанак имплементационе јединице за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода
31 јануара, 2020
Говор Мирјане Ђоковић у Народној скупштини Републике Србије о квалитету ваздуха
11 фебруара, 2020