Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

ДОГОВОРЕНИ ХИТНИ КОРАЦИ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У СРБИЈИ
22 јануара, 2020
Обавештење о јавном увиду , презентацији и расправи на студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 ( Аутопут Е-761) Појате- Прељина, деоница Мрчајевци -Прељина
28 јануара, 2020