Одржан састанак имплементационе јединице за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода

Обавештење о јавном увиду , презентацији и расправи на студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 ( Аутопут Е-761) Појате- Прељина, деоница Aдрани- Мрчајевци
јануар 28, 2020
Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи – “ Патрикс “ Д.О.О.
фебруар 4, 2020