Одржана јавна расправа и презентација на студију о процени утицаја на животну средину( Аутопут Појате – Прељина, деоница Мрчајевци- Прељина)

Говор Мирјане Ђоковић у Народној скупштини Републике Србије о квалитету ваздуха
11 фебруара, 2020
Измуљавање Међувршја у наредних неколико година
3 марта, 2020